ReadyPlanet.com
dot
dot
Facebook
dot
dot
Line QR code
dot
line
dot
แนะนำสื่อการสอน
dot
bulletแนะนำสื่อการสอนเพื่อการกระตุ้นพัฒนาการ
dot
Questions & Answers
dot
bulletลูกเป็นอะไร?
bulletออทิสติกสามารถรักษาหาย?
bulletเลือกแนวทางการฝึกใดดี?
bulletลูกมีสิ่งบ่งชี้อาการน้อย ควรจะมารับการฝึกหรือไม่?
bulletแนวทางการสอนของ "บ้านอุ่นรัก"
bulletการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน "บ้านอุ่นรัก"
bulletจะสามารถเข้าเรียนร่วมได้หรือไม่?
bulletโรงเรียนเรียนร่วมที่รับเด็กพิเศษ?
bulletพ่อแม่จะมีส่วนช่วยลูกได้อย่างไร?
bulletสิ่งที่ควรกังวลสำหรับอนาคต?
bulletดูคำถามทั้งหมด
dot
ข้อมูลและบทความที่น่าสนใจ
dot
bulletหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ
bulletบทความที่น่าสนใจ
dot
Website ที่น่าสนใจ
dot
bulletสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
bulletศูนย์อาชีพออทิสติกไทย
bulletมูลนิธิคุณพุ่ม
bulletมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
bulletโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
bulletสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
bulletสถาบันราชานุกูล
bulletชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย
ตัวอย่างกิจกรรมในหนึ่งวัน article

 

 เคารพธงชาติ    กิจกรรมวงกลม   กิจกรรมวงกลม   กิจกรรมวงกลม 

ในแต่ละวันเด็กๆ จะทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันตั้งแต่เวลา 9.00 น. เริ่มจากการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกิจกรรมวงกลม หลังจากนั้นจึงเข้าเรียนกิจกรรมกลุ่มแยกตามระดับพัฒนาการ ซึ่งในปัจจุบันแบ่งเป็น 5 ระดับชั้น (เริ่มจากกลุ่มแรกรับ จนถึงกลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนไปโรงเรียน กลุ่มละ 4-5 คน) เด็กๆ จึงได้เรียนรู้อยู่ในกลุ่มที่เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของตนเอง

เมื่อมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เด็กๆ จะเลื่อนขึ้นระดับชั้นต่อไป จนถึงกลุ่มระดับที่ 5 ก่อนจะไปเข้าเรียนร่วม ทั้งนี้การประเมินการเลื่อนระดับชั้นจะทำเป็นรายบุคคล

นอกจากการร่วมกิจกรรมกลุ่มแล้ว เด็กๆ จะได้รับการกระตุ้นพัฒนาการเป็นรายบุคคลตามตารางเรียนที่กำหนดไว้

 

กิจกรรมกลุ่ม 30 นาที ต่อ Session  วันละ 3 Sessions (พักเบรคในช่วงรอยต่อของแต่ละ Session) โดยมีหัวข้อกิจกรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัน เช่น...

  • กลุ่มกระตุ้นพัฒนาการ
  • ปฏิสัมพันธ์แบบสองทาง & การเลียนแบบ  
  • การกระตุ้นการพูดด้วยภาพ โดยอิงจากหลักการของ PECS
  • การเล่นเพื่อการบำบัด (Play Therapy) 
  • Gross Motor Planning (กิจกรรมส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และการวางแผนการเคลื่อนไหว)
  • กลุ่มการเรียนรู้
  • กิจกรรมกล้ามเนื้อมัดเล็ก & ฝึกช่วงการคงสมาธิ

                กิจกรรมกลุ่ม  


   

                     ทานอาหารกลางวัน  ทานอาหารกลางวัน  การช่วยเหลือตนเอง  ฝึกนอนกลางวัน

                        น้องที่เรียนครึ่งวันกลับบ้าน 12.00 น.

ฝึกการช่วยเหลือตนเอง และการนำพาตนเองในกิจวัตรประจำวัน เช่น การทานข้าว อาบน้ำ การแต่งกาย จัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ของตนเอง ฝึกการนอนกลางวันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปโรงเรียน


 

ในช่วงบ่ายเป็นการทำกิจกรรมสันทนาการและเกมการศึกษา เพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ การเล่นร่วมกัน และการใช้เวลาอิสระอย่างมีความหมาย            

       เกมการศึกษา เกมการศึกษา     โยคะ ฟังนิทาน

                               เล่นร่วมกัน  เล่นร่วมกัน  เกมการศึกษา


   

ช่วงเวลาอิสระ ทานอาหารว่างประมาณ 14.30 น. และ รอกลับบ้าน                         
                                    
ตัวอย่างกิจกรรม
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ "บ้านอุ่นรัก" : เลขที่ 9/8 หมู่บ้านอมรพันธ์ 7 ซอย 7/1-5 สวนสยาม คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร: (02) 906-3033, (086) 775-9656
"บ้านอุ่นรักธนบุรี" (สาขา) : เลขที่ 99/92 ม.19 ซ.26 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.10170
โทร: (02) 885-8720, (087) 502-5261

Email: Baan_Aunrak@Hotmail.com